edukiak
edukiak

Udalaren txokoaUdalaren txokoa

Udalaren txokoa

Jose Mari Aranzabe

irudia
Udalaren atzealdeko orma berria Berrondo lur sailan. © XabierArtola

 • Fosa septikoa: Martxan jarri da aurten Alkizako fosa septiko berria, Bida teknologia berriarekin. Uste baino luzeago joan dira obrak eta horrekin baita ere presupuestoa, 200.000 € ingurukoa izan delarik azkenean. Foru Aldundiak lagundua izan da.
 • Don Juanena etxea eraberritzea martxan da. Konbenioa firmatu besterik falta ez delako. Kostua 670.000 €-koa da eta Erein eta Diputazioak lagundua egongo da.
 • Bestalde Plan E edo Zapateroren dirulaguntzak izan dira. Diru hauek herri bideen konponketan erabili dira, kostua 21.311,52 €-koa izan delarik. Udal inguruko muro berria egitearen kostua 15.274,49 €-koa izan da.
 • Baita ere Udalerriko argiztatzea berritu da “aurrezpen energetikoa” delako planean, kontsumo gutxiko bonbillak jarriaz. Guztia 6.000 €-tako gastua izan da./li>

Udalaren Aurrekontua

2010. urterako Alkizako Udaleko aurrekontu orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaitu, eta inolako erreklamazio zein oharpenik jaso ez denez, aurrekontuak honela geratzen dira:

Sarreren egoera:

 • Zuzeneko zergak: 48.200
 • Zeharkako zergak: 8.000
 • Tasak eta bestelako sarrerak: 33.274
 • Transferentzia arruntak: 270.439
 • Ondarezko sarrerak: 4.400
 • Inbertsio errealak besterenganatzea: 0
 • Kapital transferentziak: 23.240
 • Aktibo finantzieroak: 0
 • Pasibo finantzieroak: 179.138,61
 • GUZTIRA: 566.691,61

Gastuen egoera:

 • Pertsonal gastuak: 137.700,00
 • Ondasun eta Zerbitzu arrunt. gastua: 108.500,00
 • Gastu finantzieroa: 100,00
 • Transferentzia arruntak: 79.426,61
 • Ondarea: 0
 • Inbertsio errealak: 240.965
 • Kapital transferentziak:0
 • Aktibo finantzieroak:0
 • Pasibo finantzieroak:0
 • GUZTIRA: 566.691,61


Azalera itzuli
inkesta
irteerak

xhtml | CSS - iametza interaktiboak garatuta

2010 Alkizako Oilategitik Alkiza (Gipuzkoa)

Eusko Jaurlaritza Gipuzkoako Diputazioa Alkizako Udala